مشخصات فنی محصولات

پلی اتیلن واکس محصول شرکت هانی ول امریکا پلی اتیلن واکس هانی ول امریکا-Honeywell-AC6A-tds.pdf